Офіційні правила

Офіційні Правила проведення Акції

«ААААкцент на ефективність»

(надалі – «Правила»)


1. Терміни та загальні положення Правил


1.1. Організатором рекламної акції під умовною назвою «ААААкцент на ефективність» є Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРУП СЕБ УКРАЇНА», номер ЄДРПОУ 34474821, місцезнаходження: Україна, 02121, м. Київ, Харківське шосе, 201-203 (далі за текстом даних Правил – «Організатор»).

1.2. Виконавцем рекламної акції під умовною назвою «ААААкцент на ефективність» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Євро Ер Ес Сі Джі Фо Ді», номер ЄДРПОУ 32853477, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 41 (далі за текстом даних Правил – «Виконавець/Організатор»).

1.3. Технічним Партнером рекламної акції під умовною назвою «ААААкцент на ефективність» є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІДНАЙН» номер ЄДРПОУ 41065071, місцезнаходження: 03118, Україна, м. Київ, вул. Краматорська, буд. 40-А (далі за текстом даних Правил – «Технічний Партнер»).


2. Визначення термінів, що вживаються по тексту даних Правил.


2.1. Акція – рекламний захід під умовною назвою «ААААкцент на ефективність» (далі за текстом даних Правил – «Акція»), що реалізується в рамках та відповідно до умов даних Правил, передбачає придбання Учасниками Акції Продукції, реєстрацію Чеків, що засвідчують придбання Продукції протягом Періоду проведення Акції та вручення Заохочень Акції Учасникам Акції.

2.2. Учасник Акції – фізична особа, що відповідає вимогам розділу 4 даних Правил, вчиняє дії, необхідні для участі у Акції, та належним чином виконала усі вимоги даних Правил.

2.3. Користувач Сайту – Учасник Акції, що належним чином зареєстрований на Сайті.

2.4. Сайт – веб – сайт, що належить Організатору Акції, розміщений в мережі Інтернет під іменем www.rowenta.ua

2.5. Сторінка Акції – веб – сторінка Сайту, що містить інформацію про Акцію, умови участі в Акції, інформацію щодо Переможців Акції, тощо, під доменним іменем promo.rowenta.ua

2.6. Продукт (Продукція) – всі пилососи торгової марки «Rowenta» з мішком або без мішка, а саме такі моделі: RO2611, RO3985, RO6831, RO6886, RO6331, RO6443, RO6455, RO2712, RO3718, RO3731, RO3753, RO3759, RO3786, RO3798, RO6941, RO6984, RO8341, RO8359, RO8370, RO7681.

2.7. Магазин – наступні магазини на території України: «Епіцентр», «Нова Лінія», «Фокстрот», «Ельдорадо», «Комфі» », а також інтернет-магазини www.f.ua, www.allo.ua та www.foxtrot.com.ua.

2.8. Чек – фіскальний чек, що видається касовим апаратом магазину роздрібної мережі, перелік яких визначений п. 2.7 даних Правил, та/або товарного чеку (акт приймання - передачі), виданого Інтернет – магазином, перелік яких визначений п. 2.7 даних Правил, що містить номер товарного чеку (акту) та\або номер замовлення, що засвідчує придбання Продукції протягом Періоду проведення Акції у вказаному Магазині. У Акції приймають участь Чеки, що засвідчують придбання Акційної Продукції, перелік якої визначено в п. 2.6 даних Правил, протягом Періоду проведення Акції в Магазинах, перелік яких визначений п. 2.7. даних Правил.

2.9. Переможець Акції – Учасник Акції, що належним чином виконав умови даних Правил Акції, протягом періоду проведення Акції зареєстрував принаймні 1 (один) дійсний Чек отримав Заохочення Акції згідно з умовами цих правил. Максимальна кількість Переможців Акції – 440 (чотириста сорок) осіб.


3. Загальні умови проведення Акції.


3.1. Акція проводиться Організатором на всій території України* (далі за текстом даних Правил — «Територія проведення Акції»).

*За винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.)

3.2.   Акція проводиться у період з 09 липня 2018 року (9.00.00 год.) по 31 серпня 2018 року (23.59.59 год.) включно (далі за текстом даних Правил – «Період проведення Акції»).

3.3. Акція проводиться з метою просування Продукції, що випускається під торговою маркою «Rowenta.

3.4. Купуючи Продукцію у період проведення Акції, Учасник Акції не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з участю у такій Акції окрім безпосередньої ціни Продукції. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

3.5. Організатор/Виконавець Акції не отримують винагороду від Учасників Акції за їх участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.


4. Загальні вимоги до Учасників Акції.


4.1. До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України (особи що мають посвідку на постійне проживання та території України), які досягли 18-річчя та проживають на Території проведення Акції.

4.2. Не мають права брати участь в Акції: співробітники, представники Виконавця та Організатора, а також співробітники дилерів, дистриб’юторів та представники підприємств, що мають безпосереднє відношення до Виконавця та Організатора.

4.3. Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:

4.3.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

4.3.2. надавати повні, коректні та достовірні відомості, вказані у даних Правилах;

4.3.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

4.3.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника у Акції;

4.3.5. зберігати оригінали Чеків до моменту вручення Заохочень Акції.

4.4. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом проставляння Учасником Акції електронної відмітки, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції у відповідності до вимог законодавства України.

4.5. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовилася від надання згоди на обробку його персональних даних, втрачає право на подальшу учать у Акції.

4.6. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє такого Учасника Акції права на подальшу участь у Акції та звільняє Організатора/Виконавця Акції від будь – яких зобов’язань перед таким Учасником Акції.

4.7. Учасник, що викритий у навмисному перекручуванні реєстраційних даних (своїх або чужих), фальсифікації результатів Акції або спробі незаконного отримання Заохочення Акції з використанням технічних або будь-яких інших засобів, за одноособовим рішенням Організатора та/або Виконавця дискваліфікується та не приймає участь в Акції. Якщо при цьому його дії містять ознаки злочину або іншим чином порушують законодавство України, інформація про нього може бути передана в правоохоронні органи.

4.8. У разі виявлення Організатором/Виконавцем Акції протиправних дій з боку будь-якої особи/Учасника Акції, в тому числі ознак систематичного порушення даних Правил, Організатор/Виконавець Акції має право усунути Учасника від подальшої участі у Акції, та/або прийняти рішення щодо автоматичного блокування IP-адреси відповідного Учасника Акції. Заблокований акаунт може бути поновлений виключно за особистим обґрунтованим поясненням такого Учасника Акції Організатору/Виконавцю Акції. Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право визначати, які саме дії є протиправними та які пояснення є обґрунтованими.

4.9. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції.

4.10. Учасник Акції, що вчинив протиправні дії та/або дії, визначені у п. 4.6., 4.7. даних Правил, визнається Порушником.

4.11. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі у Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії та/або визнані Порушниками.

4.12. У випадку порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у даних Правилах, що викликало виникнення у Організатора та\або Виконавця Акції збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

4.13. Учасники Акції діють особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасники Акції беруть на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочень Акції.

4.14. Організатор залишає за собою право в будь-який момент вводити додаткові технічні обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника, він може бути усунений від участі в Акції. Виконавець/Організатор самостійно здійснює оцінку сумлінності участі в Акції на підставі наявних у Виконавця/Організатора технічних можливостей і з урахуванням положень чинного законодавства України і цих Правил.


5. Умови участі в Акції.


5.1. Протягом Періоду проведення Акції у Магазинах на Території проведення Акції буде доступна до продажу Продукція.

5.2. Для участі Акції Учасникам Акції необхідно:

5.2.1. Протягом Періоду проведення Акції придбати щонайменше 1(одну) одиницю Продукції (згідно з переліком в пункті 2.6.) у Магазині (згідно з переліком в пункті 2.7.);

5.2.2. Протягом Періоду проведення Акції стати Користувачем Сайту шляхом заповнення всіх обов’язкових полів анкети – Учасника Акції, розміщеної на Сайті, що передбачає надання Учасником наступних персональних даних та даних про чек:

  • Прізвище Ім’я По батькові Учасника Акції;

  • Контактний телефон Учасника Акції;

  • Контактний email (електронну адресу електронної поштової скриньки);

  • Назву магазину де було придбана продукція;

  • зображення: Чеку що підтверджує купівлю Продукції

5.2.3. Зберігати оригінал Чеку, який засвідчує придбання Продукції протягом Періоду проведення Акції, що його електронну копію зареєстровано Учасником Акції з метою участі у Акції, до моменту вручення Заохочень Акції.

5.3. Реєстрація на Сайті є одноразовою, тому, у разі придбання Учасником Акції більш ніж однієї одиниці Продукції протягом Періоду проведення Акції, для кожної наступної участі у Акції, Учасник Акції повторно виконує усі дії, вказані у п. 5.2. даних Правил.

5.4. Усі зареєстровані Чеки об’єднуються в єдину базу (Реєстр) згідно з періодом акції, вказаним в п.5.5. цих правил.

5.5. Акція проводитися у декілька етапів:


Період за який здійснюється накопичення бази Учасників Акції

Дата визначення переможців етапу

Дата оголошення переможців етапу

Заохочення які будуть розіграні за етап

1

з 09 липня 2018 року (9.00.00 год.) по 15 липня 2018 року (23.59.59 год.) включно

17 липня 2018 року

19 липня 2018 року

Заохочення №1 – 5 шт.

Заохочення №2 – 50 шт.

2

з 16 липня 2018 року (00.00.00 год.) по 22 липня 2018 року (23.59.59 год.) включно

24 липня 2018 року

26 липня 2018 року

Заохочення №1 – 5 шт.

Заохочення №2 – 50 шт.

3

з 23 липня 2018 року (00.00.00 год.) по 29 липня 2018 року (23.59.59 год.) включно

31 липня 2018 року

02 серпня 2018 року

Заохочення №1 – 5 шт.

Заохочення №2 – 50 шт.

4

з 30 липня 2018 року (00.00.00 год.) по 05 серпня 2018 року (23.59.59 год.) включно

07 серпня 2018 року

09 серпня 2018 року

Заохочення №1 – 5 шт.

Заохочення №2 – 50 шт.

5

з 06 серпня 2018 року (00.00.00 год.) по 12 серпня 2018 року (23.59.59 год.) включно

14 серпня 2018 року

16 серпня 2018 року

Заохочення №1 – 5 шт.

Заохочення №2 – 50 шт.

6

з 13 серпня 2018 року (00.00.00 год.) по 19 серпня 2018 року (23.59.59 год.) включно

21 серпня 2018 року

23 серпня 2018 року

Заохочення №1 – 5 шт.

Заохочення №2 – 50 шт.

7

з 20 серпня 2018 року (00.00.00 год.) по 26 серпня 2018 року (23.59.59 год.) включно

28 серпня 2018 року

30 серпня 2018 року

Заохочення №1 – 5 шт.

Заохочення №2 – 50 шт.

8

з 27 серпня 2018 року (00.00.00 год.) по 31 серпня 2018 року (23.59.59 год.) включно

04 вересня 2018 року

06 вересня 2018 року

Заохочення №1 – 5 шт.

Заохочення №2 – 50 шт.


Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за відсутності технічних можливостей/несправності мережі та інші обставини, що унеможливлюють та/або сповільнюють процес направлення Чеків у визначений строк. Незалежно від технічних можливостей, усі Учасники Акції рівні між собою.

5.6. Один Чек може бути зареєстровано для участі в Акції лише один раз. Повторна реєстрація одного і того ж самого Чеку забороняється та не надає права на повторне отримання Заохочення. Всі реєстрації Чеків мають бути підтверджені наявними оригіналами Чеків що їх електронні копії зареєстровано Учасником Акції протягом Періоду проведення Акції.

5.7. Організатор/Виконавець Акції у будь – який момент може запросити у відповідного Учасника Акції додаткові електронні копії оригіналу Чеку, у разі не можливості, або складності ідентифікувати відомості, що містяться у Чеку.

5.8. Не даватимуть право на отримання Заохочень Акції ті зареєстровані Чеки, які, в разі перевірки, не підтверджуються Магазином, або які Учасник Акції не зможе підтвердити наявністю оригіналу Чеку.

5.9. Прийняті Чеки перевіряються Виконавцем Акції шляхом звірки даних, наданих Учасником Акції (електронне зображення Чеку) та отримання від Магазину підтвердження здійснення покупки, яку засвідчує Чек. У разі не отримання підтвердження здійснення покупки Магазином, Чек визнається не існуючим, реєстрація не існуючих Чеків визнається не дійсною, такі Чеки не приймають участі у Акції.

5.10. У разі отримання підтвердження від Магазину, Чек визнається дійсним. Учасник Акції, що зареєстрував Чек, визначається Переможцем Акції та отримує Заохочення Акції.

5.11. У разі не отримання підтвердження від Магазину, Чек визнається не дійсним. Учасник Акції, що зареєстрував Чек, втрачає статус Переможця Акції, та втрачає набуте ним право на отримання Заохочення Акції. Організатор/Виконавець Акції повідомляють відповідного Учасника Акції про визнання Чеку не дійсним без надання такому Учаснику Акції жодних додаткових доказів та\або підтверджень.

5.12. У разі виявлення дублікатів реєстрації одного і того самого Чеку різними Учасниками Акції, право на отримання Заохочення Акції здобуває лише той Учасник Акції, що зареєстрував спірний Чек раніше за інших. У разі виявлення повторної реєстрації одного і того самого Чеку одним і тим самим Учасником Акції, такий Учасник Акції здобуває право на отримання лише того Заохочення, що було надано йому при первинної реєстрації спірного Чеку.

5.13. Впродовж Періоду проведення Акції (в т.ч., впродовж однієї доби) Учасник має право приймати участь в Акції необмежену кількість разів, але при цьому кожного разу знову виконуючи всі умови даних Правил.


6. Заохочення Акції.


6.1. Заохочення акції:

6.1.1. Заохочення №1 - Пилосос “Rowenta RO76981”, 40 штук;

6.1.2. Заохочення №2 – флеш-накопичувач 8 гб, 400 штук;

6.2. Учасник Акції якого було визнано Переможцем згідно з умовами цих правил, має право на отримання не більше одного заохочення №1 та не більше одного заохочення №2.

6.3. Організатор Акції не несе жодних додаткових витрат, пов’язаних з реалізацією Заохочень Акції окрім вартості Заохочень, суми податків/зборів, що передбачені чинним законодавством України, та вартості доставки Заохочень Акції.

6.4. Організатор Акції має право обирати/змінювати кількість, вартість, комплектацію, технічні характеристики, умови реалізації, тощо, Заохочень Акції.

6.5. Кількість Заохочень Акції обмежена і складає зазначену вище кількість.

6.6. Фонд Заохочень Акції складається за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для надання Заохочення Переможцям Акції.

6.7. Зовнішній вигляд Заохочень Акції (розмір, вид), зазначених у рекламних матеріалах, які будуть поширюватись Виконавцем та/або Організатором Акції протягом Періоду проведення Акції, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Заохочень Акції.

6.8. Виконавець/Організатор залишає за собою право вибору виконавця для виготовлення/придбання/реалізації Заохочень Акції.

6.9. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням Заохочень Акції, а також відповідальність за невиконання даного обов'язку, несе Виконавець.


7. Порядок визначення Переможців Акції.


7.1. Переможцями можуть бути лише особи, які виконали всі умови та вимоги, вказані у цих Правилах. Переможцем Акції є Учасник Акції, який здобув право на отримання одного з Заохочень та виконав усі вимоги та умови Правил (далі – Переможець). Учасник Акції, що здобув право на Заохочення одного з етапів Акції далі іменується «Переможцем» та/або «Переможцем Акції».

7.2. Визначення Переможця кожного етапу Акції (№1-8) проводиться Виконавцем Акції за допомогою сервісу random.org методом випадкової вибірки серед усіх Учасників, що взяли участь в Акції протягом відповідного етапу Акції, як вказано в п. 5.5. цих правил, та які виконали всі умови Акції відповідно до п. 3 цих Правил. Імена Учасників Акції, які виконали всі умови Акції вносяться до системи www.random.org. Система www.random.org автоматично формує список з усіх Учасників Акції які можуть претендувати на Заохочення відповідного етапу.

7.3. Після обрання Переможців кожного етапу, список Учасників анулюється. Для участі у Акції в наступному етапі проведення Акції Учаснику необхідно виконувати дії вказані в п. 5.2. цих правил.

7.4. Кожен з перших 5 (п’яти) Учасників Етапу №1-8, в списку Учасників Акції серед яких визначаються Переможці відповідного етапу, сформованому сервісом www.random.org, отримають право на отримання 1 (одної) одиниці Заохочення №1 відповідного етапу. Учасники акції під порядковими номерами від 6-го до 55-го (включно), в списку Учасників Акції серед яких визначаються Переможці відповідного етапу, сформованому сервісом www.random.org, отримають право на отримання 1 (одної) одиниці Заохочення №2.

7.5. Під час визначення Переможців відповідного етапу, Виконавець Акції здійснює обрання резервних переможців. У випадку якщо хтось з Переможців втрачає право отримати Заохочення згідно з даними Правилами, Виконавець визнає Переможцем/Переможцями Акції (відповідного етапу Акції) наступного Учасника, який стоїть наступним порядковим номером в списку сформованому random.org, а саме:

7.5.1. Для Заохочення №1 – Учасники з порядкового номеру 56 по 60 (включно) в списку Учасників Акції серед яких визначаються Переможці відповідного етапу;

7.5.2. Для Заохочення №2 - Учасники з порядкового номеру 61 по 80 (включно) в списку Учасників Акції серед яких визначаються Переможці відповідного етапу;

7.6. Результати визначення Переможців фіксуються в Протоколі про визначення Переможців, спеціально створеною Виконавцем комісією. Комісія своїм рішенням має право відмовити Учаснику у наданні Заохочень у випадку виявлення шахрайства, маніпуляцій, фальсифікацій, та порушення цих правил. Комісія своїм рішенням визначає наявність маніпуляцій, шахрайства та фальсифікації на власний розсуд. Рішення щодо визначення Переможців Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.7. Після оголошення результатів визначення Переможців етапів Акції (№1-8) Виконавець акції зв’язується з Переможцями Акції за допомогою телефонного номеру, що було використано для реєстрації виграшних чеків.


8. Порядок, умови і терміни отримання Заохочень Акції.


8.1. Переможець Акції отримує Заохочення Акції за умови підтвердження Магазином, що видав Чек, здійснення покупки Продукції протягом Періоду проведення Акції.

8.2. Переможець Акції, не раніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів після реєстрації свого чеку, буде повідомлений Організатором/Виконавцем Акції про визнання його таким, та умови отримання належного йому Заохочення Акції, за допомогою телефонного дзвінка на контактний телефон, що було використано для реєстрації виграшних чеків. Учасник акції якого було визнано Переможцем згідно з умовами цих правил, не пізніше 3 (трьох) робочих днів, з дати повідомлення його Виконавцем, зобов’язується надати Виконавцю (шляхом направлення електронного листа на адресу rowenta.promo@gmail.com):

  • Електронне зображення Паспорту (1,2 сторінки – обов’язково, сторінки 3-6 – за потребою якщо на них є посвідчуючи дані, та сторінка з даними про останнє місце реєстрації) або іншого документу, що його замінює, першої сторінки паспорту (або посвідки на постійне проживання та території України),

  • Електронне зображення Ідентифікаційного коду (а для осіб, що відмовилися від ідентифікаційного номера, - зображення сторінки паспорта з відповідною відміткою уповноваженого органу).

  • Та зазначити в тілі листа відділення поштової/кур’єрської служби «Нова Пошта» для відправки Заохочення.


8.3. Заохочення Акції надсилаються Виконавцем засобами поштової/кур’єрської доставки «Нова Пошта» у відділення поштової/кур’єрської служби «Нова Пошта», що було зазначено Переможцем у листі.

8.4. Заохочення не може бути надіслано за адресами на території України, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.). Також Заохочення не може бути надіслано за адресами на території України, де внаслідок ведення бойових дій або антитерористичних операцій не надаються кур’єрські послуги організації, з якою співпрацює Виконавець в рамках даної Акції або відсутнє відповідне відділення. В такому випадку Переможцю необхідно буде вказати іншу, можливу для доставки, адресу, або забрати Заохочення у погоджені строки за місцем розташування Виконавця.

8.5. Заохочення Акції вважається врученим Переможцю Акції з моменту передачі його службі поштової/кур’єрської доставки. Факт передачі заохочення, підтверджується підписанням акту приймання-передачі Заохочення, що підписується представником Виконавця (або співробітником кур’єрські служби) та Переможцем. Право власності на заохочення переходить до Переможця з моменту підписання акту. Відмова підписати акт приймання-передачі Заохочення позбавляє його права на отримання Заохочення.

8.6. Заохочення Акції вручаються у строк до 20 вересня 2018 року.

8.7. Вручення Заохочень Акції допускається лише особі, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець Акції з яких-небудь причин не може отримати належне йому Заохочення особисто, такий Переможець Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

8.7. З моменту вручення Заохочення Акції, Переможець Акції самостійно вживає усіх заходів, пов’язаних з реалізацією та використанням належного йому Заохочення Акції.

8.8. Переможець Акції самостійно несе усі витрати, що виникають у зв’язку з отриманням належного йому Заохочення Акції, зокрема, але не обмежуючись: проїзд, проживання, харчування тощо.

8.9. Організатор/Виконавець Акції і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності за подальше використання Переможцями Акції Заохочень Акції після їх вручення та/або за неможливість такими Переможцями Акції скористатись належними їм Заохоченнями Акції з будь-яких причин та/або будь – які наслідки використання Заохочень Акції.

8.10. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Заохочень Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Переможця Акції права на одержання належного йому Заохочення Акції. При цьому, Переможець Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочення Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

8.11. Переможець Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення Акції без будь – яких компенсацій та/або можливості заміни на інше Заохочення Акції у таких випадках, не залежно від того у який час стали відомими вказані обставини:

8.11.1. Якщо представники Організатора/Виконавця Акції не зможуть зв’язатися з Переможцем Акції для повідомлення про визнання Учасника Акції Переможцем Акції та/або підтвердження можливості отримання Заохочення Акції, з не залежних від Організатора/Виконавця Акції причин;

8.11.2. Якщо Переможець Акції не вчинить дій, передбачених даними Правилами;

8.11.3. Якщо Переможець Акції заявив про свою відмову від отримання Заохочення Акції будь – яким зручним для нього способом;

8.11.4. У разі не можливості ідентифікувати Переможця Акції та/або Чек;

8.11.5. У разі відсутності підтвердження Магазину щодо придбання Продукції за Чеком, що його зареєстровано Учасником Акції;

8.11.6. У разі відсутності у Переможця Акції оригіналу Чеку

8.11.7. У разі Відмови підписати акт приймання-передачі Заохочення;

8.11.8. У разі не представлення документів передбачених 5.2.2. цих правил;

8.11.9. У разі визнання Переможця Акції – Порушником;

8.11.10. У разі не належного виконання умов даних Правил.

8.12. У разі неможливості вручення Заохочень Акції Переможцям Акції, що здобули на них право, такі Заохочення Акції визнаються незатребуваними. При цьому відповідні Заохочення Акції не можуть бути затребуваним такими Переможцями Акції повторно.

8.13. Грошова та/або будь-яка інша компенсація Заохочень Акції не видається.

8.14. У разі виявлення неможливості вручення Заохочень Акції, Організатор або Виконавець Акції мають право розпорядитися незатребуваними Заохоченнями Акції на свій розсуд.


10. Загальні умови проведення Акції.


10.1. Всю інформацію про Акцію можна отримати на Сайті promo.rowenta.ua та за телефоном гарячої лінії: +38 (097) 620-45-56 (в робочі дні з 10:00 до 18:00, вартість дзвінків – згідно з діючими тарифами операторів зв’язку).

10.2. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за:

10.2.1. Не ознайомлення з даними Правилами Акції;

10.2.2.Невиконання, не належне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками/Переможцями Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

10.2.3. Неможливість реєстрації Чеків, в тому числі через завантаження лінії або перебої у роботі мережі Інтернет, тощо;

10.2.4. Розірвання договірних відносин з постачальником Інтернет-послуг, як наслідок - неможливістю вчинити одну або кілька дій, що визначені п. 5.2. даних Правил;

10.2.5. Будь-які технічні та інші збої у роботі Інтернет, що виникли не з вини Організатора/Виконавця Акції;

10.2.6. За будь-які збої в роботі приладів, використовуваних Учасниками для участі у Акції;

10.2.7.Неотримання Заохочень Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора/Виконавця Акції;

10.2.8. Неможливість скористатися правом на отримання Заохочення Акції;

10.2.9. Неможливість скористатися Заохоченням Акції;

10.2.10. За наслідки використання Заохочень Акції;

10.2.11. За якість та умови надання послуг службою поштової/кур’єрської доставки;

10.2.12. За якість та умови надання послуг оператором туристичних послуг.

10.3. Беручи участь в Акції, Учасник/Переможець Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:

10.3.1. Організатор/ Виконавець Акції залишає за собою право в будь-який момент проведення Акції змінити/доповнити ці Правила на власний розсуд, про що повідомляє на Сайті.

10.3.2. Учасник/Переможець Акції підтверджує свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором/Виконавцем Акції збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника/Переможця Акції персональних даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.

10.3.3. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись даних Правил. Факт відправки Організатору/Виконавцю Акції будь-яких персональних даних засвідчує згоду Учасника Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором/Виконавцем Акції згідно Правил використання персональних даних.

10.3.4. Організатор Акції має право використовувати персональні дані, отримані під час проведення Акції для інформування її Учасників про майбутні активності Організатора.

10.4. Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцями Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

10.5. Організатор/Виконавець Акції не беруть участі у вирішенні суперечок щодо визначення Переможців Акції та/або розподілу Заохочень між Переможцями Акції.

10.6. Організатор/Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь - які заявки на участь (реєстрацію), а також заборонити подальшу участь в даній Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів проведення Акції, або ж діє, порушуючи дані Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана із даним Акцією.

10.7. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор/Виконавець Акції може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

10.8. Терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до даної Акції.

10.9. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються чинним законодавством України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих правил, і при не врегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається Організатором Акції. Рішення Організатора Акції з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду.

10.10. Організатор/Виконавець Акції мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання даних Правил.

10.11. Всі Учасники Акції погоджуються дотримуватися даних Правил. Порушення Учасником Акції цих Офіційних правил або відмова Учасника Акції від виконання умов цих Офіційних правил автоматично позбавляє його права на отримання Заохочення.

10.12. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Офіційних правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Офіційними правилами, вирішення таких питань Замовник Акції залишає за собою. Таке рішення Замовника Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

10.13. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Виконавцю та Організатору на збирання, зберігання та обробку (як ці терміни визначені законодавством) наданих персональних даних, а саме: імені, прізвища, по батькові, номера мобільного телефону. Переможець Акції, на додаток до зазначених відомостей, надає свою згоду на обробку своїх паспортних даних, ідентифікаційного номера платника податку, адреси для зв’язку (надалі — «Персональні дані»). Мета обробки Персональних даних – проведення Акції, визначення Переможців та передача їм Заохочення Акції, оподаткування операцій з передачі Заохочення, просування продукції Замовника. Місцезнаходження Персональних даних: ТОВ «Хавас Інгейдж Україна». Володілець Персональних даних - Замовник Акції. Розпорядник Персональних даних - Організатор Акції.